Het gebruik van partities op de PowerMaster

Op de PowerMaster kunnen 3 partities (secties)  worden ingesteld. Dit biedt de mogelijkheid om te het te beveiligen pand in drie secties en eventueel een gemeenschappelijke ruimte in te delen.

Elke sectie kan apart worden ingeschakeld.

Het instellen van partities

 • Standaard is het gebruik van partities niet geactiveerd!
  Als het gebruik van parities is gewenst, dan moet bij het programmeren dit als eerste worden aangegeven.
 • Dectoren worden aan één of meer partities worden toegewezen.
 • Bij het specificeren van handzenders (inleren), gebruikerscodes en tags worden rechten voor gebruik van partities toegekend.
 • Tijdens het gebruiken van handzenders, gebruikerscodes en tags kan de gebruikers een deelkeuze maken.
  Heeft hij rechten voor partitie 1 en 2, dan kan hij:
  • partitie 1 en 2 gelijktijdig inschakelen (default)
   of
  • partitie 1 of 2 afzonderlijk inschakelen.

Voorbeeld 1

Kantoorbedrijf met een algemene receptie en aparte kantoorruimten.

Het bedrijf in dit voorbeeld heeft 2 kantoren

 • Elk kantoor werkt zelfstandig met verschillende werktijden
 • De receptie wordt gedeeld door beide kantoren

 

In deze situatie kan gekozen worden voor twee vormen van opzet. Zie verderop de paragraaf over
gemeenschappelijke ruimten.

Opzet 1:

Kantoorruimte 1 is partitie 1, kantoorruimte 2 is partitie 2 en de receptie is partitie 3.

Dit betekent dat de beveiliging en toegang van de receptie onafhankelijk is van het gebruik van de
kantoorruimten.
Opzet 2:

Kantoorruimte 1 is partitie 1, kantoorruimte 2 is partitie 2 en de receptie is een
gemeenschappelijke partitie.

Dit betekent dat de beveiliging en toegang van de receptie afgestemd wordt op het gebruik van de kantoorruimten.

Voorbeeld 2

Woning met kantoor aan huis.

De eigenaar van de woning in dit voorbeeld heeft een kantoor met een magazijn.

 • Het kantoor heeft een aparte ingang van de woning en kan door personeel onafhankelijk worden gebruikt.
 • Het magazijn wordt onafhankelijk van het gebruik van de woning en het kantoor beveiligd.
 • Het kantoor is toegankelijk voor medewerkers via de extra ingang en is door betrokkenen separaat in en uit te schakelen
 • De medewerkers krijgen eventueel geen rechten om het woongedeeltelijke in en uit te schakelen.

 

 

Voorbeeld 3

Woning met separate garage, werkplaats, schuur ed.

 • De eigenaar van de woning in dit voorbeeld heeft een garage/schuur/loods.
 • Deze garage/schuur/loods moet in verband met de aanwezige kostbare zaken onafhankelijk van de woning worden beveiligd.

Uitwerking

Bij gebruik van partities is het ontwerp van de installatie complexer
Vooraf moet een degelijk ontwerp worden gemaakt met partitie indeling en rechten van gebruikers om het systeem in het geheel te bedienen, het algemeen deel of de specifieke partities.
Deze gegevens moet daarna op de centrale vastgelegd worden.
Dit vergt kennis van zaken. Becu Beveiliging is daarvoor een juist adres.
We hebben dit beschreven in een informatie document, ga naar “Wat zijn Partities