Uitwerking van een woningalarm

Opzet van de beveiliging door middel van PowerMax Pro alarmsysteem

Bij de conceptuele uitwerking van het beveiligingssysteem worden in principe drie gebieden in het pand onderscheiden, namelijk:

 1. De omtrekbescherming van het pand. Dit is de barrière die het binnendringen zoveel mogelijk voorkomt. Hierbij moet U in het bijzonder denken aan magneetcontacten op ramen en deuren
 2. Het binnengebied van het pand. In het binnengebied wordt het bewegen van een inbreker belemmerd. Als een inbreker de omtrekbescherming doorbroken, dan moet hij belemmerd worden in zijn bewegingen naar “zoeken op buit” en “zijn vluchtweg veiligstellen”. Hierbij moet U in het bijzonder denken aan bewegingsmelders.
 3. De vertraagde zone(s). Deze zone dient om de bewoner het pand – wel gecontroleerd – te laten betreden om het beveiligingssysteem uit te schakelen. Het is juist cruciaal om in deze omgeving de centrale te beveiligen voor sabotage.

 

Toelichting bij punt 1: Omtrekbescherming

 • Bij toepassing van en magneetcontact wordt een inbreker direct gedetecteerd tijdens het openen van de deur/raam of tijdens het forceren van de deur/raam.
 • Als het pand voorzien is van goed hang- en sluitwerk kunnen minder magneetcontacten worden toegepast.
 • In het bijzonder moet er aandacht zijn voor deuren en ramen die kwetsbaar zijn voor inbraak. Waar kan een inbreker ongestoord / verdekt zijn gang gaan.
 • Waar is een inbreker niet in zicht van de straat.
 • Waar is minimale verlichting aanwezig.

Naast forceren en open breken van ramen en deuren, moet U eventueel rekening houden met inbraak door glasbreuk. Dan kan een glasbreukmelder toegepast worden. Deze reageren op het geluid van brekend glas. Richtlijn minimale afmeting van de ruit 60 x 60 cm

 

Toelichting bij punt 2: Binnengebied van het pand

Is een inbreker er in geslaagd om het pand binnen te komen zonder dat hij gedetecteerd is, dan detecteren bewegingsmelders hem.

 

Als hij zover is moeten twee soorten gedrag onderscheiden worden.

 • De inbreker voert een “snelle” kraak uit. Hij neemt snel een paar kostbare zaken mee (zorg dus dat kostbare zaken niet direct zichtbaar zijn of voor het grijpen liggen) en verlaat het pand weer direct.
  Meestal verlaat deze inbreker het pand op de plaats waar hij binnengekomen is.
 • De inbreker gaat het pand doorzoeken op kostbare zaken. Meestal doet deze inbreker de volgende stappen binnen enkele seconde. Hij schat in waar kostbare zaken in het pand staan, welke ruimten en kasten moet hij doorzoeken (hij loopt snel door enkele vertrekken heen). Hij controleert hoe hij het pand snel kan verlaten als hij verrast wordt door binnenkomst (of zelfs wakker worden van de bewoner). Hij bepaalt welke deuren of ramen voor het verlaten van het pand kunnen dienen.

 

De volgende aanbevelingen bij het bepalen van de ruimten waar bewegingsmelders worden geplaatst.

 • Voorzie ruimten van bewegingsmelders waar kostbare zaken aanwezig zijn.
 • Voorzie ruimten van bewegingsmelders waar slecht beveiligde deuren en ramen zijn.
 • Voorzie ruimten van bewegingsmelders waar inbrekers doorheen lopen om het huis te verkennen
  (specifieke voorbeelden zijn centrale hal en overloop)..

 

Toelichting bij punt 3: Vertraagde zones, in- en uitloop gedrag

U zult zelf het pand moeten kunnen betreden om het systeem uit te schakelen. Hiervoor is het nodig dat een of meer detectoren (magneetcontacten en/of bewegingsmelders) een alarm veroorzaken als de toegestane uitschakeltijd verlopen is.

 • Bij gebruik van een handzender is een uitschakeltijd van 15  sec voldoende.
 • Bij gebruik van een bedieningspaneel of via de centrale bevelen we 30 seconde aan.

 

Als de centrale gebruikt wordt om in en uit te schakelen moet zorgvuldig omgegaan worden met de beveiliging van de centrale.
Tijdens de uitschakeltijd is de centrale kwetsbaar voor sabotage (let wel de centrale is wel van sabotage schakelaars voorzien).
Een veilige opzet is de volgende (uitgaande van het voorbeeld van een voordeur en de centrale in de hal):

 • De voordeur wordt van zeer degelijk hang en sluitwerk voorzien. We gaan er van uit dat deze niet opengebroken kan worden en alleen maar met sleutel geopend kan worden.
 • Deze voordeur wordt toch van een magneetcontact voorzien, waarbij een uitschakeltijd hoort. De functie van dit magneetcontact is uitsluitend om aan de centrale te melden dat de er een uitschakeltijd gestart wordt.
 • De hal wordt tevens voorzien van een bewegingsmelder. Hierbij hoort alleen een uitschakeltijd, in combinatie met het gebruik van de voordeur

Het gevolg van deze uitwerking is, dat als de bewoner “netjes” via de voordeur binnenkomt, dat hij dan het systeem via de centrale  kan uitschakelen (binnen de uitschakeltijd).

De inbreker komt eventueel via een andere wijze (bij voorbeeld glasbreuk bij een glazen voordeur of ruit) in de hal, dan veroorzaakt de bewegingsmelder in de hal daarentegen direct een alarm.

 

Gebruikt U de centrale niet om in en uit te schakelen en U gebruikt tevens niet ingebouwde luidspreker en microfoon (om te luisteren en te spreken bij een telefonische oproep), dan is aan te bevelen de centrale in een goed afgesloten kast te plaatsen.

 

Rookmelders

De PowerMax kan ook voorzien worden van rookmelders. Hieraan hangt een de prijskaartje dan de stand – alone rookmelders.

 • Brandmelding op Uw telefoon of naar meldkamer als u niet thuis bent.
 • Indringend sirene via de centrale.
 • Melding van lage batterij spanning.
 • Melding van sabotage.
 • Melding van reinigen
 • Melding van “niet functioneren”.

 

Bij het plaatsen van rookmelders moet gedacht worden aan de volgende zaken.

 • De brandmelders zijn feitelijk rookmelders. Rook heeft in het algemeen de eigenschap om op te stijgen. Plaats deze tegen het plafond en ook niet pal in een hoek (rook bereikt soms een hoek niet)
 • Plaats rookmelders in ruimten waar elektrische apparatuur en gastoestellen staan, waarbij een verhoogde kans is op brand.
 • Rookmelders zodanig plaatsen, dat na detectie nog een vluchtweg mogelijk is. Het is niet verstandig als U op de zolder slaapt, uitsluitend een rookmelder op de zolder te plaatsen. Als beneden een brand uitbreekt is de melding te laat.

 

Diverse

 • Er zijn diverse type bewegingsmelders te verkrijgen.
 • Op de PowerMax kunnen verder aangesloten worden waterlekkage sensoren,  aardgas sensoren,  koolmonoxide sensoren, temperatuur sensoren.
 • Diverse type bedrade magneetcontacten kunnen via een zender aangesloten worden.
 • Diverse type noodzenders zijn te leveren.
 • Diverse sirenes en flitsers zijn leverbaar.