Opzet en werking van woning-/bedrijfsalarmsysteem door middel van de PowerMax Pro

Overzicht 

 

De PowerMax Pro is een draadloos alarm systeem wat bescherming biedt tegen inbraak, brand en sabotage. Tevens kan de centrale gebruikt worden om lampen en andere elektrische apparaten aan te sturen en kan de centrale oudere en gehandicapte mensen in de gaten houden.

De status informatie wordt zowel zichtbaar als hoorbaar gegeven en in de meeste gevallen zal de spraaktekst u vragen de juiste handeling uit te voeren. 
Het hart van het beveiligingssysteem is de PowerMax Pro centrale. De centrale is ontworpen om data te verzamelen van de verschillende sensoren in en om het beveiligde pand. 
In de uitgeschakelde staat geeft het systeem u visuele en hoorbare status informatie en geeft alarm bij de detectie van rook of bij verstoring van een sensor die is geprogrammeerd als een 24-uurs zone. (Een 24-uurs zone is een zone die 24 uur per dag actief is). 
Als het systeem is ingeschakeld zal deze alarm geven bij verstoring van een beveiligde zone. U heeft een 4-cijferige code nodig om het systeem te activeren en sommige functies uit te voeren.

Het is mogelijk om zeven andere personen met hun eigen code het systeem te laten bedienen. Verder kunt u maximaal 8 inschakel handzenders gebruiken. Hiermee kunnen u en de andere gebruikers alle belangrijke functies uitvoeren zonder de handelingen op de centrale uit te voeren. 
Het systeem herkent een groot aantal gebeurtenissen – alarmen, pogingen om detectoren te saboteren en verschillende type storingen. 
Gebeurtenissen worden automatisch via een analoge telefoonlijn of GSM netwerk gemeld aan meldkamer(s) en privé nummers (als gesproken tekst of SMS bericht).

Waarschuwingsadressen dienen de melding op te volgen en een actie uit te voeren.

 

Systeem mogelijkheden 

De PowerMax Pro biedt een groot aantal toepassingen:  

 • 30 zones inclusief benaming: elke beveiligde zone wordt zowel met een nummer als een naam getoond. 
 • Meerdere inschakel mogelijkheden: AWAY (Weg) en HOME (Thuis).
 • LCD Display: status informatie en vragen worden in duidelijke taal in grote letters op het LCD scherm getoond.
 • Real-time klok: de huidige tijd wordt aan de rechterkant van het display getoond.
 • Doormelding: gebeurtenissen worden automatisch naar een meldkamer, privé nummers naar keuze gestuurd.
 • Selectief melden: U kunt bepalen welk type melding naar welke bestemming wordt gestuurd.
 • Gesproken berichten en instructies: afhankelijk van de status en de instelling van de PowerMax Pro orden er gesproken berichten afgegeven.
 • Antwoordapparaat: voordat u het pand verlaat kunt u een bericht inspreken voor een andere gebruiker van het systeem. Die persoon kan, na het afluisteren, op zijn beurt dan weer een bericht voor u inspreken.
 • Bediening via de centrale en draadloze zenders: volledige bediening geschiedt via het toetsenbord en alle belangrijke functies kunnen met de draadloze zenders uitgevoerd worden.
 • Toegang met een telefoon op afstand: u kunt via een vaste telefoontoestel of GSM uw PowerMax Pro in- en uitschakelen, status informatie opvragen en diverse apparaten aansturen.
 • De numerieke toetsen zijn tevens functie toetsen: in de uitgeschakelde staat kunnen de numerieke toetsen gebruikt worden om verschillende systeem functies uit te voeren. Een icoon op de toets geeft de functie van de toets aan.
 • Bedienen van elektrische apparaten: lampen en andere elektrische apparaten kunnen via een optionele X-10 module worden bestuurd. Het aansturen gebeurt via het bestaande stroomnet. Uw installateur kan bepalen welke mogelijkheden bij uw wensen passen.
 • PGM afstand bediening: het bedienen van een hek, garagedeur, verlichting of een ander apparaat kan via de programmeerbare uitgang (PGM) aan of uit worden gezet. Raadpleeg uw installateur over de mogelijkheden.
 • Informatie: u kunt status informatie, storing informatie en opgeslagen gebeurtenissen opvragen, zowel op het display als via de gesproken tekst.
 • Sociaal alarmering van ouderen of gehandicapten: het systeem kan zo geprogrammeerd worden dat er een melding wordt verstuurd als de persoon in kwestie voor een te lange tijd niet heeft bewogen.
 • Noodoproep: indien nodig kunnen individuen uitgerust worden met een halszender waarmee ze noodoproepen kunnen sturen.
 • Onder dwang uitschakelen: als een gebruiker wordt gedwongen om het systeem uit te schakelen, kan hij of zij een speciale code gebruiken die het systeem gewoon uitzet, maar tegelijk een stil alarm naar de meldkamer verstuurt.
 • Systeem supervisie: alle draadloze detectoren zenden periodiek een supervisie melding. Indien dit bericht te laat is geeft de PowerMax Pro een “supervisie” melding.
 • Batterij supervisie: zodra een batterij in een van de draadloze zenders of detectoren laag is, geeft de PowerMax Pro een ‘Lage Batterijspanning’ bericht.